BLACK

posted on 01 Oct 2013 16:30 by k-project


BLACK
Let pain be our strength!                                                                                                       
 
 รายชื่อ                                                                                                             
 
(กดที่แบนเนอร์เพื่อไปยังหน้าข้อมูลของแต่ละบุคคล)

KING

คำจากราชาดำ
"
ให้ความโกรธแค้นเป็นดังน้ำสงบนิ่ง ที่พร้อมกลืนกินทุกสิ่งเมื่อถึงเวลา"

Clanmans 
 photo yami.jpg  photo tsuki.jpg
 photo kaito.jpg  photo takeru.jpg
 photo ai.jpg  photo akasuki.jpg
 
 ข้อมูลเฉพาะ                                                                                                         
 
-ราชาสีดำผู้หายสาปสูญหลังเหตุเอเมอรัลในปี 1999
-กลับมาซ่อนตัวอยู่ภายในเมือง Shizume โดยเปิดเป็นร้านเกมบังหน้า
-ภายในตึกจะมีส่วนที่เป็นห้องข้อมูลคอยสืบข่าวลับๆเกียวกับราชาไร้สี
-ปัจจุบันตัวราชาดำพักอาศัยอยู่ในS4 ด้วยเพื่อติดตามพฤติกรรมของราชาไร้สี


ลักษณะเฉพาะของ Clanmans สีดำ
-มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เขียนโปรแกรม แฮคข้อมูลข่าวสาร
-บางคนทำอาชีพนักขายข่าวไปในตัวด้วย

-มีบุคลิกนิ่งๆเงียบๆ มักรวมกลุ่มกันเองไม่ร่วมกับใคร พูดจาภาษาคอมพิวเตอร์(?)

ลักษณะงาน
-สืบหาข้อมูลเกี่ยวกับราชาไร้สี
-เจาะข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ
-สืบหาข่าวของผู้มีพลังพิเศษทั่วโลก

การแต่งกาย
-แต่งกายอิสระแต่จะมีชุดคลุมสีดำทับอยู่ภายนอก
 photo 552366.jpg
 
 
ลักษณะออร่าและพลัง
ราชา - มีพลังในการดูดกลืนเวลาของสิ่งของและสิ่งมีชีวิต
Clanmans  - มีพลังในการบังคับและเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (สื่อสารและดึงข้อมูลมาได้)

 ฐานทัพ                                                                                                                
 
ตึกแถวสีดำ ย่านชุมชน มี 3 ชั้น ด้านล่างเป็นร้านเกม

 photo 1418372_165853733624353_36937089_n.jpg

ผังตึกทั้ง 3 ชั้น

ชั้น1
โซนสีส้มเปิดเป็นร้านเกม มีห้องทำงานและเมนคอมพิวเตอร์ของสมาชิกทีมซ่อนอยู่ภายใน
 photo b01.jpg
 
ชั้น2
ห้องพักสมาชิกในทีมมีห้องน้ำในตัวทุกห้อง ขวาล่างเป็นห้องซักล้าง (ซักผ้าและตากผ้า//มีดาดฟ้าใ่ห้ตากผ้า้ด้วย)
 photo b02copy-1.jpg

ชั้น3
ห้องพักสมาชิกในทีมมีห้องน้ำในตัว มีโซนออกกำลัง ห้องขวาล่างเป็นห้องของคิงดำ
 photo b03-1.jpg
 
 ข้อกำหนดตัวละคร                                                                                                     
(ส่วนนี้คือส่วนทีเกี่ยวข้องกับตัวละครที่สมัครเข้าสีนี้ ต้องสร้างตัวละครตามข้อจำกัดดังนี้)
-ตัวละครอายุ 14 - 30 ปี นับปีเกิดโดยเอา ปี 2014 ลบด้วยอายุตัวละคร (นับปีปัจจุบันคือ 2014)
-ตัวละครต้องมีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เชี่ยวชาญโปรแกรม/การแฮคข้อมูล/การเขียนโปรแกรม
-ตัวละครที่ค่อนข้างจะไม่ชอบทำตัวโดดเด่น พูดคุยกันภาษาโปรแกรมเมอร์ หรือเป็น Geek บ้า IT
-มีอดีตฝังใจเกี่ยวกับการสูญเสียเพราะเหตุเอเมอรัลเดย์
-มีความสามารถด้านการต่อสู้บ้าง (โปรดระบุ)

**ขอพิจารณาผู้เล่นใหม่ก่อน
***อ่านวิธีการสมัครที่ >>
http://k-project.exteen.com/page-5

Comment

Comment:

Tweet

คุโรอิซามะ มายเดียร์ อีฟไอหาคนวาดกับได้ข้อมูลเฉพาะเมือ่ไร มีจะส่งลูกชายไปถวายให้ใช้งานเต็มที่ค่ะ 

#1 By Aisouno on 2013-11-20 19:21