หลังจากคิดใคร่ครวญและลองจัดระบบของอาชินากะใหม่แล้ว รวมไปถึงถามความเห็นของผู้เล่นอาชินากะ
ทางสต๊าฟขอปฏิรูประบบและฝ่ายของอาชินากะใหม่นะครับ โดยมีรายละเอียดดังนี้


 photo r-brd1.jpg
 
 
การเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยอาชินากะ
1.อาชินากะจะไม่อยู่ในสถานะ "ฝ่าย" อีกต่อไป แต่อยู่ในสถานะ "สถาบัน"
2.สมาชิกทุกฝ่าย สามารถเข้ามาเรียนหรือมีบทบาทใน "สถาบัน" อาชินากะได้
3.บุคคลในอาชินากะจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม
-ผู้ไม่มีพลังพิเศษ  รวมไปถึงกลุ่มผู้เล่นฝ่ายอาชินากะเดิม จะกลายเป็น NPC ที่มีสังกัดพิเศษ
(สามารถย้ายฝ่ายได้โดยดูเงื่อนไขด้านล่าง)

-ผู้ที่มีพลังพิเศษ   จะถือว่า ผู้เล่นกลุ่มนี้สังกัดกลุ่มตัวเอง ซึ่งก็คือแคลน หรือ สเตรน
(สมัครได้ตามเงื่อนไขด้านล่าง)

4.บุคคลที่มีพลังพิเศษซึ่งเข้ามาศึกษาในรั้วอาชินากะ จะไม่สามารถใช้พลังในเขตโรงเรียนได้ และจะต้องปิดบังตัวตนในรั้วโรงเรียน จะมีเฉพาะกรรมการนักเรียนและผู้บริหารที่จะทราบว่าใครเป็นผู้มีพลังใครเป็นมนุษย์ธรรมดา
5.ในหน้าต่างฝ่ายอาชินากะ จะแบ่งชั้นเรียนและ คณะอย่างชัดเจน
6.ไม่ว่าจะเป็นผู้มีพลังหรือผู้ไม่มีพลังก็ได้รับสิทธิในโรงเรียนเท่าเทียมกัน (ยกเว้นเรื่องหอพัก)
7.เพื่อป้องกันปัญหาบางอย่าง ไม่อนุญาตให้นักเรียนที่มีพลังพักหอพักของสถาบัน

สถานะและบทบาทของอาชินากะ
1.ไม่อยู่ในสถานะ "ฝ่าย" อีกต่อไป แต่อยู่ในสถานะ "สถาบัน"
(ฝ่ายจะมีแค่ แคลนสีต่างๆ และ สเตรน เท่านั้น)
2.อยู่ในสถานะ [เป็นกลาง] และไม่ใช่ฝ่ายจึงไม่มีการทำเควสต์แข่งขันหรือเก็บคะแนนแต่อย่างใด
3.แต่อาจจะมีเควสต์พิเศษอย่างเช่น งานโรงเรียน ซึ่งให้เฉพาะคนในสถาบันร่วมกันจัดขึ้น
4..เป็นสถานที่ที่ทุกคนไม่สามารถใช้พลังได้  (ยกเว้นแต่กลุ่มราชา)

ข้อปฏิบัติสำหรับการเป็นนักเรียน-นักศึกษา
และบุคลากรในอาชินากะ


1.ผู้ที่สังกัดฝ่ายอาชินากะแต่เดิม
-กรณีที่ผู้เล่นยังไม่มีลูกที่มีสังกัดอยู่ในแคลนหรือสเตรน สามารถยื่น @commu_k_project
เพื่อ
ขอย้ายลูกตัวนี้ไปอยู่ในแคลนที่เหมาะสมได้โดยจะมีการพูดคุยและปรับประวัติตัวละคร
เพื่อให้เหมาะสมกับฝ่ายที่ต้องไปอยู่

-ผู้ที่ไม่ยื่นเรื่อง ตัวละครจะถูกโยกไปอยู่ในฐานะ NPC ที่มีสังกัดพิเศษ ซึ่งสามารถโรลได้ตามปกติ
2.ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาอาชินากะ
-ผู้ที่สังกัดแคลนหรือสเตรนหากต้องการเข้าร่วมสถาบันให้ส่งใบสมัครเข้าเรียนโดยดูคณะและชั้นปีได้ในหน้าฝ่าย
-หลังจากนั้นให้ยื่นเรื่องขอเข้าเรียนได้ที่ @commu_k_project โดยแจ้งชื่อ คณะ หรือชั้นปีที่ต้องการเข้า
-เมื่อทีมงานพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสม (เช่นอายุ หรือความสามารถ) ก็จะติดต่อกลับเพื่อคอนเฟิร์มการเข้าเรียน
**กรณ๊ต้องการเป็นบุคลากรอื่นๆในมหาวิทยาลัยให้ยื่นเสนอตำแหน่งที่ต้องการมาได้เช่นกัน


อ่านสรุปรายละเอียดและการอัพเดตได้ที่หน้าฝ่าย
http://k-project.exteen.com/20130927/ashinaka

Comment

Comment:

Tweet