ข้อมูล

posted on 27 Sep 2013 18:11 by k-project

[ส่วนนี้เป็นข้อมูล ที่ควรรู้ไว้ เพื่อสะดวกในการโรล การคิดเนื้อเรื่องและตัวละครที่สอดคล้องกับคอมมู]
(หมายเหตุ เป็นข้อมูลอ้างอิงในคอมมูนี้นะคะไม่ใช่ข้อมูลหลักของ K )

• สถานที่และเชื้อชาติ
สถานที่เป็นญี่ปุ่น เมือง Shizume ตัวละครส่วนใหญ่จึงเป็นควรเป็นคนญี่ปุ่น 

• วันเวลา
อิงเวลาตามปีจริง (ส่วนเรื่องเวลาตอนจะโรลกัน จะเล่นกันตามเวลาจริงหรืออะไรก็แล้วแต่สะดวกค่ะ)

• วิถีชีวิต
คนทั่วไปใช้ชีวิตตามปกติ พวกเขาไม่รู้ว่าโลกนี้มีราชาและ Clanmans อยู่ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ Emerald Bound ก็ถูกทำให้เข้าใจว่าเกิดเหตุระเบิดร้ายแรงเท่านั้นมีเพียงราชา /สมาชิกสีต่างๆ/ Strain /ผู้บริหารระดับสูงของประเทศและผู้บริหารมหาวิทยาลัยอาชินากะเท่านั้นที่รู้ความจริงข้อนี้

*ฉะนั้นนักเรียนโรงเรียนอาชินากะและบุคลากรที่ไม่ใช่ผู้บริหารจะเป็นกลุ่มเดียวในคอมมูที่ไม่ทราบเรื่องผู้มีพลังพิเศษ


• PDA
สามารถอ่านข้อมูลเต็มๆ ได้ที่
http://k-project.exteen.com/20140104/pda-commu-k-project

 photo doc-36512754_138839890.jpg

• การเดินทางในเมือง
เดินทางด้วยรถไฟฟ้า และ รถยนต์ส่วนตัวเป็นหลัก  รถเมล์มีหลักๆ 13 สา่ย

• การเมืองการปกครอง
การปกครองภายในประเทศมีระบบกษัตริย์และนายกรัฐมนตรี แต่อำนาจของราชาทองและราชาอื่นๆ สูงกว่า

• KING - ราชา 
ผู้ที่ถูกศิลาคัดเลือกและมอบพลังให้ แต่ละคนจะมีพลังแตกต่างกันไป และสามารถถ่ายทอดพลังให้กับผู้อื่นเพื่อให้เป็น Clanmans ของตนได้ โดยราชาทั้งหมดมี 7 คน แบ่งเป็นสีต่างๆ กันไปและมีพลังที่แตกต่างกันไป (บางสี พลังของราชากับสมาชิกในสีจะแตกต่างกัน) ปัจจุบัน (ปี 2013) ตามเนื้อเรื่องของคอมมูเบื้องต้น มีราชาที่ปรากฏตัวเพียง 4 คน คือ เงิน / ทอง / แดง /น้ำเงิน  เหล่าราชานั้นถือเป็นผู้มีอำนาจที่จะเคลื่อนไหวโลกได้

• Clanmans - สมาชิกสี
Clanmans คือ ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดพลังจากราชา และได้รับออร่าพลังมาด้วยโดยพลังจะแตกต่างกันไปตามแต่ละสี การพ้นสภาพ Clanmans ได้เท่าที่ทราบตอนนี้ก็คือ เมื่อราชาเสียชีวิต หรือ ย้ายไปอยู่กับสีอื่น  

• Strain - ผู้มีพลัง
Strain คือผู้มีพลังพิเศษที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ได้รับมาจากราชา ซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดจากการรั่วไหลของพลังในเหตุการณ์ต่าง โดย Strain จะมีความสามารถแตกต่างกันไปและอาจจะเป็นตั้งแต่เด็ก

• Aura
ออร่าคือพลังของแต่ละสีซึ่งจะมีความสามารถแตกต่างกันไป เวลาใช้พลังจะมีออร่าที่ผู้มีพลังเ้ท่าั้ันั้นที่จะเห็น ซึ่งออร่าของแต่ละสีมีดังนี้็
-สีแดง ออร่าสีแดง ควบคุมเพลิงในรุปแบบต่างๆ เน้นการทำลาย
(ตัวราชาแดงมีพลังแบบเดียวกันแต่แรงกว่า)
-สีน้ำเงิน ออร่าสีน้ำเงิน สร้างเขตป้องกัน และยังโจมตีด้วยการใช้คู่กับดาบได้
(ตัวราชาน้ำเงินมีพลังแบบเดียวกันแต่แรงกว่า / สามารถสร้างแผ่นเพลตบนอากาศเพื่ออาศัยเดินไปบนท้องฟ้าได้)
-สีทอง มีความสามารถแตกต่างกันไป
(ตัวราชาทองมีพลังในการดึงพรสวรรค์ของแต่ละคนออกมาพัฒนาให้ถึงขีดสุด)
-สีเงิน มีพลังในการปรับเปลี่ยนความทรงจำ และสร้างภาพลวงตา
(ตัวราชาเงินจะมีพลังที่สามารถลอยตัวได้และทำให้ผู้อื่นเป็น Clanmans ชั่วคราวได้)
**หมายเหตุ Strain มีออร่าสีขาว

• สรุปแบ่งสายความสามารถ
 photo ex.jpg
 
• ดาบ Democles
ดาบที่ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าเมื่อยามราชาใช้พลังถึงขีดสุด เป็นสัญลักษณ์ของราชามีรูปทรงเอกลักษณ์ตามออร่าของสีต่างๆ ถ้าดาบเริ่มผุกร่อนแสดงถึงอันตรายของราชากลุ่มนั่นและเมื่อใดที่ดาบไร้การ ควบคุมและร่วงหล่นก็จะก่อความเสียหายอย่างมหาศาล

(จากซ้าย สีเงิน /สีทอง /สีน้ำเงิน /สีแดง)
 photo tumblr_mecjfkE2Zk1rjwyb2o1_500.jpg
 
 
• ระดับ Alder
เป็น คำใช้เรียกระดับพลังของราชาซึ่งสามารถตรวจสอบได้ โดยการที่ระดับของพลังอยู่สูงนั่นจะส่งผลให้ไม่อาจควบคุมดาบ Damocles ได้ จึงต้องมีการจับตาดูราชาที่มีระดับของ Alder สูงเพราะอาจจะทำให้คุมดาบไม่ได้และก่อเกิดหายนะ

• Sanctum
เขตศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกสร้างโดยราชา เป็นพื้นที่เฉพาะที่ป้องกันผลกระทบจากพลังเหนือธรรมชาตของพวกเขา  Clansman ที่เป็นสมาชิกสี เมื่ออยู่ในพื้นที่นี้แล้วพลังจะเพิ่มขึ้น

• Battou
ปกติสมาชิกสีน้ำเงินไม่สามารถใช้ดาบโดยไม่มีใบอนุญาตได้ แต่การออกเสียง "Battou" (บัตโท่ว) นี้จะเป็นการแจ้งข้อยกเว้นทำให้สามารถใช้ดาบได้ในทันที และการแจ้งนี้จะถูกบันทึกอยู่ในระบบ

*สรุปว่า สีน้ำเงินก่อนชักดาบต้องพูดชื่อ และตามว่า Buttou ห้ามไม่ให้ัชักดาบโดยไม่ได้พูดคำนี้

• สนธิสัญญา
จากการประชุมราชา 2 ครั้ง คือเมื่อปี 1990 และปี 2010 ทำให้เกิดสนธิสัญญา 2 ตัว ได้แก่
-สนธิสัญญา 120 (เกิดขึ้นเมื่อ 20 มกราคม 1990)
ว่าด้วยเรื่องเขตแดน หน้าที่และขอบเขตอำนาจของราชา
-สนธิสัญญา 920 (เกิดขึ้นเมื่อ 20 กันยายน 2010)
ว่าด้วยการตรวจสอบซึ่งกันและกันและการให้ความร่วมมือกันในการจัดตั้งทีมพิเศษ Gesandte