เควสต์

posted on 29 Sep 2013 14:21 by k-project
Event
1.Halloween   (23 ตุลาคม - 31 ตุลาคม) (หมดกิจกรรมแล้ว)
2.Pocky Day ( 9 - 17 พฤศจิกายน) (หมดกิจกรรมแล้ว)
3.เทศกาลต้อนรับฤดูหนาว ( 14 - 15 ธันวาคม) (หมดกิจกรรมแล้ว)
4.Christmas Day (21 - 31 ธันวาคม) (หมดกิจกรรมแล้ว)
5.เทศกาลปาั่ถั่ว
  (31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์) (หมดกิจกรรมแล้ว)
6.เทศกาลวาเลนไทน์ (8-16 กุมภาพันธ์)  (หมดกิจกรรมแล้ว)
7.งานโรงเรียนอาชินากะ (22 - 31 มีนาคม) (หมดกิจกรรมแล้ว)
8.เทศกาลชมซากุระ (8 - 20 เมษายน) (หมดกิจกรรมแล้ว)
9.เทศกาล Golden Week (29 เมษายน - 5 พฤษภาคม)   (หมดกิจกรรมแล้ว)
10.เทศกาลดอกไม้ไฟ (24 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน)   (หมดกิจกรรมแล้ว)
11.เทศกาลผีๆ (17-21 มิถุนายน)      (หมดกิจกรรมแล้ว)
12.เทศกาลทานาบาตะ ( 5 กรกฏาคม - 31 กรกฎาคม)   (หมดกิจกรรมแล้ว) 
 
เนื่องจากคอมมูหยุดดำเนินการแล้วนับจากนี้อีเว้นท์อาจจะมีทั้งเล็กและใหญ่
แต่จะไม่ถี่ ไม่มีคะแนนให้สำหรับการส่ง รวมถึงอาจจะไม่มีกำหนดวันส่งด้วย

13.Christmas & New Year 2015 / Before&After ( 1 ธันวาคม - 31 มกราคม)   (ยังดำเนินกิจกรรมอยู่) 
14.วาเลนไทน์ (ยังไม่กำหนด)  (ยังไม่เริ่มกิจกรรม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


--------------------------------------------------------
ส่วนล่างนี้ไม่มีการอัพเดตใดๆ แล้ว

Mini Event
(ไม่มีคะแนนให้)
1.Menu Club 666 เทศกาลพายฟักทอง (13 - 15 ตุลาคม) (หมดกิจกรรมแล้ว)

2.Menu Club 666 เทศกาลมาการอง (30 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม)  (หมดกิจกรรมแล้ว)
3.ไหว้พระปีใหม่  (ถึง 7 มกราคมนี้)  (หมดกิจกรรมแล้ว)
4.วันแห่งสตอเบอรี่ (ถึง 18 มกราคมนี้) (หมดกิจกรรมแล้ว)
5.วันแห่งแมว
(19 - 25 กุมภาพันธ์) (หมดกิจกรรมแล้ว)
6.Coming Soon
 
 
Special Event
1..Home Sweet Home (หมดกิจกรรมแล้ว)

Story Quest

(มีคะแนนให้)
1.K Project SIDE : Another EP1 (หมดกิจกรรมแล้ว)
2.Coming Soon
3.Coming Soon

4.Coming Soon